Canals sectorials

Els canals sectorials del TERMCAT posen a l’abast dels usuaris els recursos terminològics específics dels àmbits tractats i impulsen la col·laboració i la implicació d’experts de referència dels diferents sectors d’activitat en la producció i l’actualització constant de la terminologia pròpia dels seus camps de coneixement.

L’activitat dels canals sectorials s’orienta a:

 • organitzar i difondre els continguts terminològics disponibles en els portals temàtics corresponents;
 • treballar, de manera estable i coordinada, amb grups d’experts dels diferents sectors;
 • detectar en els diferents sectors d’especialitat buits terminològics i neologismes per als quals es requereix una denominació en català;
 • actualitzar periòdicament la terminologia d’aquests sectors.

Portals temàtics

Els portals temàtics integrats en el web del TERMCAT permeten l’accés a recursos terminològics específics dels següents àmbits del coneixement:

 • Alimentació i gastronomia
 • Ciències de la salut
 • Ciències de la Terra
 • Dret
 • Economia i empresa
 • Esport
 • TIC

Cadascun dels portals temàtics es caracteritza per:

 • disposar d’un cercador terminològic;
 • donar accés a comentaris, articles, criteris, notícies i enllaços a diccionaris i altres recursos d’interès per a cada sector d’especialitat;
 • oferir un canal de comunicació als usuaris interessats a fer consultes o suggeriments.

Alimentació i gastronomia

Portal Terminologia de l'alimentació i la gastronomia

Treball terminològic:

 • actualització anual del Glossari dels sabors del món;
 • actualització del Diccionari de formatges;
 • publicació dels Tastets de cuina amaziga;
 • elaboració i difusió de fitxes terminològiques puntuals d’aquest àmbit.

Cooperació:

 • col·laboració amb l’Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà per a l’ampliació del Diccionari de formatges.

Comunicació:

 • elaboració i difusió mensual d’apunts terminològics de l’àmbit de l’alimentació i la gastronomia que s’han considerat d’interès per als usuaris del portal.

Ciències de la salut

Portal Terminologia de les ciències de la salut (DEMCAT)

Treball terminològic:

 • publicació de les actualitzacions del diccionaris en línia Lèxic d'additius, Lèxic de fàrmacs, Terminologia de ciències de la salut, Terminologia de les vacunes;
 • publicació d'una nova edició en línia del Lèxic de malalties minoritàries;
 • publicació en paper i en format electrònic del Diccionari multilingüe de la COVID-19: cinc-cents termes per a entendre una pandèmia;
 • publicació de la infografia interactiva Salut cardiovascular: termes clau;
 • elaboració de diversos productes terminològics, en diferents fases d'execució: Terminologia d’educació per a la salut, Diccionari de virologia i Terminologia sobre aparells i dispositius sanitaris;
 • producció de fitxes terminològiques noves de termes vinculats a les ciències de la salut i de la vida, a partir de les consultes resoltes procedents d’usuaris;
 • detecció de neologismes i preparació de dossiers de normalització per al Consell Supervisor (especialment en termes de seguretat alimentària);
 • assessorament d'uns 2.000 termes de la versió catalana de subconjunts SNOMED CT (anatomia patològica, vacunes, terminologia intersocial i microbiologia).

Gestió del coneixement:

 • revisió, actualització i depuració de fitxes terminològiques del Cercaterm, de l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida, amb marcatge d’estat pendent de revisió;
 • publicació d’apunts terminològics de les ciències de la salut i de la vida als mitjans digitals COMB, Panace@, Butlletí Neurologia Catalana, Gimbernat i Les Notícies de Llengua i Treball.

Cooperació:

 • participació activa d’experts d’institucions i organismes rellevants en l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida o la terminologia (Societat SocDEMCAT de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balear, Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans, del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de la Societat Catalana de Neurologia i de l'Escola de Salut de Pacients i Cuidadors de l'Hospital Sant Joan de Déu) en la resolució de consultes i l’elaboració dels productes terminològics publicats aquest any en el portal;
 • impartició d'una sessió formativa per a professionals sanitaris a l'Hospital Universitari Mollet;
 • gestions per a incorporar la terminologia catalana en eines i recursos digitals rellevants en l'àmbit de la salut.

Comunicació:

 • elaboració i difusió d’apunts terminològics de l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida que s’han considerat d’interès per als usuaris del portal;
 • organització d'un acte de presentació del Diccionari multilingüe de la COVID-19: cinc-cents termes per a entendre una pandèmia;
 • participació en mitjans en accions de difusió de la terminologia de l'àmbit (Ràdio 4, Ràdio Mollet i TV Vallès Visió).

Ciències de la Terra

Portal Terminologia de les ciències de la Terra

Treball terminològic:

 • producció d'una quarantena de fitxes puntuals fruit de les consultes dels usuaris i de la detecció proactiva de termes no inclosos en el cercador del portal;
 • preparació de dossiers de normalització per al Consell Supervisor d'una vintena de termes de resolució complexa de l'àmbit de la meteorologia;
 • primeres fases d’elaboració del Diccionari de la transició energètica: buidatge i inici de la compleció terminològica.

Gestió del coneixement:

 • revisió, actualització i depuració d'una vintena de fitxes terminològiques difoses pel Cercaterm, de les ciències de la Terra i àmbits afins, amb marcatge d’estat pendent de revisió.

Cooperació:

 • col·laboració amb tres organismes de l'àmbit de les ciències de la Terra per a la inclusió al seu web d'un enllaç al portal Terra;
 • participació del grup d'experts vinculat al portal Terra en la resolució de consultes;
 • col·laboració amb l'Institut Català de l'Energia per a l'elaboració del Diccionari de la transició energètica.

Comunicació:

 • redacció d’apunts sobre termes de l’àmbit que s’han considerat d’interès per als usuaris del portal;
 • publicació de tres articles de termes de l’àmbit en el Butlletí RECERCAT.

Dret

Portal Terminologia jurídica

Treball terminològic:

 • publicació del Diccionari de la mediació;
 • definició del projecte del Diccionari de dret processal;
 • ampliació i actualització del Diccionari jurídic (inclou 73 fitxes noves);
 • resolució de consultes de l’àmbit del dret.

Comunicació:

 • publicació i difusió, periòdicament, d’apunts terminològics elaborats pels membres del Comitè Terminològic de Dret;
 • publicació i difusió de 2 infografies: 8M. Dia de la dona i Síndic de Greuges de Catalunya.

Economia i empresa

Portal Terminologia d'economia i empresa

Treball terminològic:

 • elaboració (en curs) del diccionari Terminologia de les barreres comercials;
 • elaboració del contingut del joc interactiu Bestiari econòmic;
 • detecció de neologismes, elaboració de les fitxes corresponents i difusió;
 • actualització de fitxes terminològiques ja existents.

Gestió del coneixement:

 • revisió i depuració de fitxes terminològiques del Cercaterm, de l’àmbit de l’economia i l’empresa, amb marcatge d’estat provisional.

Cooperació:

 • col·laboració amb Acció per a l’elaboració de la Terminologia de les barreres comercials.

Comunicació:

 • publicació mensual d’apunts terminològics de l’àmbit de l’economia i l’empresa que s’han considerat d’interès per als usuaris del portal;
 • publicació quinzenal d’apunts terminològics de l’àmbit de l’economia i l’empresa al diari digital Via Empresa.

Esport

Portal Terminologia de l'esport

Treball terminològic:

 • elaboració del Vocabulari de la moto de neu (42 fitxes), en col·laboració amb el Govern d'Andorra;
 • ampliació del Diccionari general de l’esport (afegiment de 37 fitxes d'esports diversos treballades l'any anterior);
 • actualització de la Terminologia dels esports d'hivern d'acord amb el Diccionari general de l'esport (175 fitxes terminològiques modificades i 225 d'afegides), en col·laboració amb el Govern d’Andorra;
 • elaboració de dues infografies, sobre la moto de neu i sobre el quadre de la bicicleta;
 • detecció de neologismes i elaboració de les fitxes corresponents.

Comunicació:

 • elaboració i difusió d’apunts terminològics i de les infografies de la moto de neu i el quadre de la bicicleta, en col·laboració amb el Govern d'Andorra i amb les federacions esportives catalanes.

Cooperació:

 • normalització de termes de bàsquet en col·laboració amb Catalunya Ràdio;
 • col·laboració amb el Govern d’Andorra i amb diverses federacions catalanes associades a la UFEC en el treball terminològic i en la difusió.

TIC

Portal Terminologia de les TIC

Treball terminològic:

 • publicació de la Terminologia de la fibra òptica i ampliació del Vocabulari de les xarxes socials i de la Terminologia de la ciberseguretat;  elaboració i difusió de les infografies La ciberseguretat en les relacions socials: termes clau i Gràfics per a la visualització de dades; i participació en la traducció de les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web (WCAG), versió 2.1 i en els continguts terminològics del Manual dels governs a Instagram.

Comunicació:

 • difusió de nous productes i elaboració i difusió d’apunts terminològics de l’àmbit que s’han considerat d’interès per als usuaris del portal.

Cooperació:

 • participació de diversos experts i institucions en els projectes de l’àmbit en curs.