Tecnologia i aplicacions

Des de l’àrea de tecnologia i aplicacions es presta suport als usuaris, els especialistes i els membres de la comunitat TERMCAT i es manté la plataforma tecnològica actualitzada per a l’elaboració i la difusió del treball terminològic.

Sistemes informàtics

 • Atenció i resolució d’incidències de connectivitat entre el TERMCAT i la Generalitat de Catalunya.
 • Atenció de 208 casos relacionats amb el manteniment del programari i el maquinari del Centre.
 • S’ha implantat una nova aplicació de gestió de peticions i incidències que ha permès agilitar-ne el seguiment, la resolució i, si ha calgut, la derivació externa.
 • S’ha continuat donant passes per a la migració cap al núvol dels sistemes informàtics del TERMCAT: en concret, s'han simulat proves d'accés de totes les aplicacions, serveis i fitxers de les unitats de xarxa via VPN del CTTI.

Maquinari

 • Adquisició, configuració i posada en marxa d’un dispositiu NAS que serveix de destinació de les còpies de seguretat.
 • Adquisició, configuració i posada en producció del Veeam Backup, nou sistema de còpies de seguretat. Ara les còpies ja es fan de manera més automatitzada i, a més de tenir-ne una còpia en local, també es fan còpies al núvol.
 • Adquisició de llicències Office 365 per al teletreball.
 • Adquisició, configuració i instal·lació de dues pantalles i un nou sistema de videoconferències a la sala de reunions del centre per resoldre les mancances del sistema antic.

Aplicacions

 • Manteniment de la plataforma web i suport a la creació de nous portals temàtics.
 • Manteniment i millora de la interfície de programació d’aplicacions (API), que facilita l’accés a les bases de dades terminològiques del TERMCAT, per al desenvolupament d’aplicacions i la sincronització automatitzada de dades, especialment des de la plataforma Optimot.
 • Manteniment i actualització de tot el programari associat a la gestió i a la publicació de dades terminològiques, documentals i factuals del Centre.
 • Manteniment i actualització de les aplicacions en servei, com ara Adobe Suite, Siltra o Blaise.

Gestió de dades terminològiques

 • Intervencions en el programari de gestió terminològica propi (el GdT i el GdTweb), per atendre necessitats sorgides en diversos processos de treball del Centre, tant amb relació a l’elaboració de projectes com a la gestió integral de les dades.
 • Desenvolupaments singulars per atendre peticions d’importació de dades des de formats originals diversos cap al GdT, vinculats a projectes en curs o a cessions de dades.
 • Importació de dades terminològiques en diferents formats cap a diccionaris GdT, per poder-ne fer posteriorment difusió des del Cercaterm.
 • Millora del sistema d’importació de dades terminològiques, que ara permet detectar formats de text i convertir-los al format corresponent del GdT.
 • Desenvolupament de la nova eina “Configuració del Cercaterm”, que unifica totes les eines que hi havia per gestionar les dades que es publiquen al Cercaterm i permet també assignar diferents àmbits temàtics a un mateix conjunt de dades, necessitat no atesa fins ara.