Producció terminològica sectorial

El TERMCAT elabora recursos terminològics i assessora altres persones o institucions que n’elaboren per a posar-los a disposició dels usuaris especialitzats i de la societat en general.

Aquest any el TERMCAT ha treballat en 74 projectes terminològics, dels quals se n’han publicat 57.

Entre els diccionaris nous publicats aquest any destaquen la Terminologia de la fibra òptica, la Terminologia del consentiment sexual, el Diccionari de lingüística, el Diccionari de dansa clàssica, el Diccionari de la mediació i la Terminologia de la salut cardiovascular. També són especialment rellevants les ampliacions de diversos productes publicats anteriorment: entre d’altres, el Diccionari de la mobilitat sostenible, el Vocabulari de les xarxes socials, la Terminologia de la vitivinicultura, el Diccionari dels ocells, el Diccionari de sociologia i ciències socials, el Lèxic de malalties minoritàries i la Terminologia de la ciberseguretat.

Igualment, han estat objecte d’actualització mensual durant el 2022 la Neoloteca, la Consulteca i el Diccionari de criteris terminològics.

També s’han difós 21 productes gràfics, com a complement de diccionaris en línia que s’han publicat o ampliat aquest any (per exemple, en els projectes de la moto de neu,  de la dansa clàssica, dels ocells, de la salut cardiovascular o dels instruments musicals), o també com a productes autònoms (sobre l’hidrogen verd, el dia de dona, els termes d’economia vinculats amb noms d’animals...).


74 projectes en curs
57 publicacions
6.000 articles terminològics nous


Es presenten a continuació totes les obres terminològiques i especialitzades en què s’ha treballat durant l’any, agrupades en tres sectors temàtics i un quart grup d’obres multidisciplinàries.

De cada obra es donen algunes dades bàsiques: el contingut (nombre aproximat de termes, les llengües que conté cada article terminològic, si els articles tenen definicions o alguna altra informació, una breu descripció, etc.), les institucions que d’una manera o una altra hi estan implicades, la data de finalització del projecte i les actuacions que s’hi han dut a terme durant l’any. També s’ofereix el nombre de pàgines vistes durant el 2022 en el cas de productes publicats en línia i dels materials gràfics. Dins de cada àmbit els projectes s’ordenen d’acord amb la seva data de finalització.

Àmbit tècnic

Diccionari de mobilitat sostenible (ampliació)
Termes: 277
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic). Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (Direcció General d’Energia, Direcció General de Transports i Mobilitat). Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Institut Català d’Energia; Ajuntament de Barcelona. Regidoria de Mobilitat; Autoritat del Transport Metropolità; Associació per a la Promoció del Transport Públic; Institut Metropolità del Taxi
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 109 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: febrer
Pàgines vistes: 4.269 

Glossari de jardineria i paisatgisme (ampliació)
Termes: 2.299
Llengües: català
Definicions
Autoria: TERMCAT; Fundació de la Jardineria i el Paisatge
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb les fitxes procedents de les darreres normes treballades, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 7.220 

Vocabulari de les xarxes socials (ampliació)
Termes: 175
Llengües: català, castellà, francès, italià, gallec, portuguès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT; Xarxa panllatina de terminologia Realiter
Actuacions dutes a terme: incorporació de la classificació temàtica, ampliació del contingut amb 15 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: abril
Pàgines vistes: 14.062 

Terminologia de la fibra òptica
Termes: 114
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Actuacions dutes a terme: revisió terminològica, edició en línia, difusió
Edició: maig
Pàgines vistes: 1.074 

Manual dels governs a Instagram
Descripció: Manual del Govern de la Generalitat que ofereix pautes per a l’activitat dels governs a les xarxes socials.
Actuacions dutes a terme:  Inclusió d’un glossari extret del Vocabulari de les xarxes socials
Edició: juliol

Terminologia de la vitivinicultura (ampliació)
Termes: 127
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 79 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: setembre
Pàgines vistes: 5.843 

Terminologia de la ciberseguretat (ampliació)
Termes: 472
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Agència de Ciberseguretat de Catalunya; Govern d’Andorra
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 58 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 11.216 

Lèxic panllatí de fibres tèxtils
Termes: 70
Llengües: italià, català, castellà, francès, gallec, portuguès, romanès i anglès
Definicions en italià
Autoria: Xarxa panllatina de terminologia Realiter
Institucions implicades: Observatori de Terminologia i Polítiques Lingüístiques de la Universitat Catòlica del Sagrat Cor de Milà
Actuacions dutes a terme: elaboració dels equivalents en català
Edició: novembre

Directrius per a l'accessibilitat del contingut web (WCAG), versió 2.1
Descripció: Conjunt de directrius que proporcionen un marc per a l’aplicació del Reial Decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.
Institucions implicades: Universitat de Barcelona: Facultat de Matemàtiques i Informàtica. Grup de recerca ADAPTABIT. Serveis Lingüístics; TERMCAT
Actuacions dutes a terme:  assessorament terminològic
Edició: desembre

Diccionari bàsic de gènere de punt (màquines de formació consecutiva)
Termes: 200
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil - Escola Teixits
Actuacions dutes a terme: assessorament terminològic i metodològic

Materials gràfics

La ciberseguretat en les relacions socials: termes clau
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Agència de Ciberseguretat de Catalunya
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes de la Terminologia de la ciberseguretat, edició en línia, difusió
Edició: febrer
Pàgines vistes: 609 

Gràfics de visualització de dades
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Direcció General d’Atenció Ciutadana
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes de la Terminologia de la visualització de dades, edició en línia, difusió
Edició: febrer
Pàgines vistes: 364

Àmbit científic

Lèxic de fàrmacs (ampliació)
Termes: 3.306
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Accions terapèutiques
Codi identificatiu (número CAS)
Autoria: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 69 fàrmacs nous aprovats el 2021, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 4.084 

Lèxic d’additius alimentaris (ampliació)
Termes: 408
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Codi identificatiu (número E)
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Institucions implicades: Agència de Protecció de la Salut; Associació de Fabricants i Comercialitzadors d’Additius i Complements Alimentaris (AFCA)
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 12 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 6.885 

Diccionari multilingüe de la COVID-19: Cinc-cents termes per a entendre la pandèmia
Termes: 500
Llengües: català, occità, castellà, basc, francès, portuguès, anglès, neerlandès, àrab
Definicions
Autoria: Fundació Dr. Antoni Esteve; TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; Cosnautas; Institut d’Estudis Aranesi - Acadèmia aranesa dera lengua occitana; Osakidetza (Servei Basc de Salut); Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SocDEMCAT); TERMIGAL; Tremédica; UZEI
Actuacions dutes a terme: edició en paper, difusió i acte de presentació
Edició: febrer

Terminologia de ciències de la salut (ampliació)
Termes: 24.506
Llengües: català, castellà, francès, anglès (i llenguatges científics, eventualment)
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: incorporació de les fitxes dels nous productes de l’àmbit de la salut publicats el 2021, edició en línia, difusió
Edició: juliol
Pàgines vistes: 14.319 

Diccionari dels ocells del món (ampliació)
Termes: 11.170
Llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany, nom científic
Il·lustracions
Autoria: Fundació Barcelona Zoo; Institut Català d’Ornitologia; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: ampliació amb 860 fitxes noves, finalització de la revisió global, edició en línia, difusió i acte de presentació
Edició: setembre
Pàgines vistes: 73.353 

Lèxic de malalties minoritàries (ampliació)
Termes: 1.266
Llengües: català, castellà, francès, anglès, codi
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Institucions implicades: Servei Català de la Salut (CatSalut); Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SocDEMCAT)
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 477 fitxes noves, revisió terminològica, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 1.672 

Terminologia de les vacunes (ampliació)
Termes: 186
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: ampliació amb 1 fitxa nova, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 2.239 

Terminologia de la salut cardiovascular
Termes: 110
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Institucions implicades: Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SocDEMCAT)
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió amb motiu de la Marató de TV3
Edició: desembre
Pàgines vistes: 2.662 

Projecte Guaita-ExtraCiT
Descripció: Detecció de neologismes procedents de revistes i obres especialitzades de referència en català i anglès. Estudi de casos no introduïts en català.
Institucions implicades: Institut d’Estudis Catalans; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: revisió final i difusió al Cercaterm de 182 fitxes elaborades a partir del llistat de l'obra en anglès Biochemistry (2015), revisió final i difusió al Cercaterm de 15 fitxes elaborades a partir del llistat de l'obra en anglès Essentials of Economics (2017), normalització dels casos que ho han requerit

Lèxic procedent de la classificació SNOMED CT
Descripció: Conjunt de 4.200 termes descriptius d'anatomia patològica, microbiologia, vacunes i salut intersocial en català, anglès i el codi corresponent.
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: compleció de la revisió de 1.800 termes, revisió en curs dels 2.400 restants i establiment de criteris de traducció per a la versió catalana

CIM-10-MC: Classificació Internacional de Malalties: 10a revisió: Modificació clínica
Descripció: Traducció al català de la International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM), que conté els codis vigents per als anys fiscals americans 2020 i 2021 i és d’aplicació a Catalunya des de l’1 de gener de 2022.
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: assessorament terminològic

Glossari d’electroencefalografia
Termes: 150
Llengües: català, anglès
Institucions implicades: Societat Catalana de Neurologia; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: revisió terminològica

Diccionari enciclopèdic de medicina (actualització)
Termes: 75.720
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Institut d'Estudis Catalans; Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears; Enciclopèdia Catalana, SAU; TERMCAT; Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Institucions implicades: Fundació Dr. Antoni Esteve
Actuacions dutes a terme: actualització i revisió del contingut de l’àrea de genètica molecular i actualitzacions puntuals vinculades al treball intern i a l’atenció de suggeriments i consultes.

Diccionari de seguretat alimentària (ampliació: perills alimentaris)
Termes: 507
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Institucions implicades: Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Actuacions dutes a terme: elaboració de 200 fitxes de l’àmbit dels perills alimentaris

Diccionari de química (ampliació: enginyeria química)
Termes: 2.131
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions enciclopèdiques, il·lustracions
Autoria: Universitat Politècnica de Catalunya; TERMCAT; Enciclopèdia Catalana, SAU
Institucions implicades: Fundació Torrens-Ibern; Obra Social “La Caixa”; Xarxa Vives d’Universitats
Actuacions dutes a terme: elaboració de 333 fitxes de l’àmbit de l’enginyeria química

Diccionari de bioètica (ampliació)
Termes: 730
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Institucions implicades: Comitè de Bioètica de Catalunya
Actuacions dutes a terme: reunions de treball amb l’equip d’experts per a l’ampliació del contingut

Diccionari de virologia
Termes: 800
Llengües: català, castellà, francès, anglès (i llenguatges científics, eventualment)
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: inici de l’elaboració, buidatge, classificació temàtica, compleció

Diccionari de la transició energètica
Termes: 500 termes
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Institut Català de l’Energia
Actuacions dutes a terme: planificació del projecte, buidatge, compleció

Terminologia de l’educació per a la salut
Termes: 80
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Institucions implicades: Sant Joan de Déu. Escola de Salut
Actuacions dutes a terme: planificació del projecte, buidatge

Cercador d’additius permesos per categoria d’aliment o per additiu
Descripció: Recurs en línia que centralitza la informació dels reglaments europeus de referència sobre additius alimentaris permesos.
Institucions implicades: Departament de Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: traducció, assessorament terminològic

Materials gràfics

Calendari de vacunacions sistemàtiques
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes de la Terminologia de les vacunes, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 982

Ocells passeriformes-2
Autoria: Fundació Barcelona Zoo; Institut Català d’Ornitologia; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes del Diccionari dels ocells del món, edició en línia, difusió
Edició: setembre
Pàgines vistes: 86

Els colors de l’hidrogen
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes del Diccionari de la mobilitat sostenible, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 198

Salut cardiovascular. Termes clau
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes de la Terminologia de la salut cardiovascular, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 231

Àmbit social i humanístic

Vocabulari de la moto de neu
Termes: 42
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès i alemany
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Govern d’Andorra
Actuacions dutes a terme: revisió final, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 420

Diccionari de brànding verbal
Termes: 528
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Jordi García Soler
Actuacions dutes a terme: edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 5.624 

Diccionari general de l’esport (ampliació)
Termes: 11.530
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya; Govern d'Andorra; Govern de les Illes Balears; Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 27.496 

Terminologia dels esports d’hivern (ampliació)
Termes: 1.529
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Govern d'Andorra
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 225 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 2.787 

Glossari de sabors del món (ampliació)
Termes: 106
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Consorci per a la Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística L’Heura
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 6 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 2.191 

Terminologia del consentiment sexual
Termes: 58
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: revisió final, edició en línia, difusió
Edició: maig
Pàgines vistes: 3.445 

Terminologia dels instruments musicals (ampliació)
Termes: 384
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Amical Wikimedia; Escola Superior de Música de Catalunya; Museu de la Música de Barcelona
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb termes de les parts del piano, edició en línia, edició en paper de pòsters sobre les parts del piano, el violí, el saxòfon i la guitarra, difusió
Edició: juny
Pàgines vistes: 6.659 

Nomenclatura de gestió universitària (ampliació)
Termes: 758
Llengües: català, castellà, anglès
Autoria: Xarxa Vives d’Universitats
Actuacions dutes a terme: ampliació amb 52 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: juny
Pàgines vistes: 5.178 

Diccionari de l’activitat parlamentària (reimpressió)
Termes: 422
Llengües: català, occità, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Parlament de Catalunya; Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: reimpressió, difusió, acte de presentació
Edició: setembre
Pàgines vistes: 9.051

Diccionari de lingüística
Termes: 3.559
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Manuel Pérez Saldanya, Rosanna Mestre i Ofèlia Sanmartín
Actuacions dutes a terme: assessorament terminològic i metodològic, coedició de l’edició en paper i edició de la versió en línia, difusió i actes de presentació
Edició: setembre
Pàgines vistes: 5.521

Diccionari de dansa clàssica
Termes: 213
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions, il·lustracions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Institut del Teatre; Institut Escola Artístic Oriol Martorell
Actuacions dutes a terme: revisió terminològica, edició en paper i en línia, difusió, acte de presentació
Edició: octubre
Pàgines vistes: 2.662 

Diccionari de sociologia i ciències socials (ampliació)
Termes: 2.193
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 171 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: octubre
Pàgines vistes: 34.674 

Diccionari de formatges (ampliació)
Termes: 88
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: ACREFA (Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà)
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 11 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 2.910 

Diccionari de turisme
Termes: 1.194
Llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Treball; Govern d’Andorra
Actuacions dutes a terme: actualització de continguts, ampliació amb 125 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: desembre

Tastets de cuina amaziga
Termes: 53
Llengües: català, amazic
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Secretaria de Política Lingüística; Consorci per a la Normalització Lingüística
Actuacions dutes a terme: edició en línia, difusió
Edició: desembre

Diccionari de la mediació
Termes: 660
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, Drets i Memòria; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: revisió temàtica amb especialistes, revisió final, edició en línia, difusió
Edició: desembre

Tesaurus d’art i arquitectura
Descripció: tesaurus internacional utilitzat per al registre i la verificació d’informació sobre l’art, l’arquitectura i els objectes del patrimoni cultural. La versió catalana conté actualment uns 34.000 registres i 250.000 descriptors.
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
Actuacions dutes a terme: traducció de nous casos del tesaurus de l’anglès al català (terme i definició), creació de fitxes terminològiques difoses al Cercaterm

Terminologia de les barreres comercials
Termes: 100
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
Actuacions dutes a terme: elaboració de fitxes

Diccionari del dret processal
Llengües: català, castellà
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, Drets i Memòria; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: definició del projecte

Diccionari de la terminologia
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració de l’arbre de camp, buidatge

Glossari de seguretat laboral viària
Termes: 66
Llengües: català, castellà
Autoria: Jaume de Montserrat i Nonó, Enric Rodà i Sau (Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Treball) i Mònica Roche i Vallès (Generalitat de Catalunya.  Departament d’Interior)
Actuacions dutes a terme: assessorament terminològic

Materials gràfics

La moto de neu
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Govern d’Andorra
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes de la Terminologia de la moto de neu, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 104 

8M. Dia de la dona
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes de la Terminologia de les dones en el mon laboral, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 389

Bestiari econòmic
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 817

El lèxic del titellaire
Autoria: Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental – Consorci per a la Normalització Lingüística
Actuacions dutes a terme: assessorament, difusió amb motiu de la Mostra Internacional de Titelles de Mollet del Vallès
Edició: abril

Termes de dansa clàssica
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Institut del Teatre; Institut Escola Artístic Oriol Martorell
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes del Diccionari de dansa clàssica, edició en línia, difusió
Edició: abril
Pàgines vistes: 815

Parts del piano
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Museu de la Música
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes de la Terminologia dels instruments musicals, edició en línia, difusió
Edició: juny
Pàgines vistes: 649

Sèrie de cartells de lèxic mariner
Barca de mitjana
Goleta
Veles
Tipus d’embarcacions catalanes marítimes (I)
Tipus d’embarcacions catalanes marítimes (II)
Tipus de barques catalanes fluvials

Autoria: Jordi Salvador
Actuacions dutes a terme: edició
Edició: juny

Síndic de Greuges de Catalunya
Autoria: Parlament de Catalunya; Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes del Diccionari de l’activitat parlamentària, edició en línia, difusió
Edició: juny

Vels islàmics
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: juliol
Pàgines vistes: 604

El quadre de la bicicleta
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Federació Catalana de Ciclisme
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes del Diccionari general de l'esport, edició en línia, difusió
Edició: juliol
Pàgines vistes: 623

Obres mutidisciplinàries

Neoloteca (ampliació)
Fitxes: 10.271
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès, alemany
Definicions
Actualització: trimestral
Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut amb les fitxes dels termes normalitzats, difusió
Pàgines vistes: 95.466 

Consulteca (ampliació)
Fitxes: 8.718
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès, alemany
Definicions
Actualització: mensual
Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut amb les fitxes dels termes resolts pel Servei de Consultes, difusió
Pàgines vistes: 32.674 

Diccionari de criteris terminològics (ampliació)
Fitxes: 343
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Actualització: mensual
Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut amb noves fitxes de criteris, difusió
Pàgines vistes: 46.488 

Normes tècniques

Normes UNE

El TERMCAT ha treballat durant el 2022 per a donar continuïtat a l’elaboració de la versió catalana oficial de les normes UNE, en el marc de l’acord establert amb l’Associació Espanyola de Normalització (UNE), formalitzat en un conveni signat el 2005.


2 noves normes en català


El 2022 s’ha posat a disposició la versió catalana de les normes següents:

  • UNE-ISO/TR 21946:2021 IN Informació i documentació. Valoració per a la gestió de documents 
  • UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 Avaluació de la conformitat. Requisits per al funcionament dels diferents tipus d’organismes que realitzen inspeccions 

 

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme

Durant el 2022 el TERMCAT ha continuat col·laborant amb la Fundació de la Jardineria i el Paisatge revisant els glossaris continguts a les normes tècniques que elabora. Aquest any s’han revisat els glossaris de les normes següents:

  • NTJ 15V Gestió de les restes vegetals i altres residus del verd urbà
  • NTJ 07F Arbusts

S’ha incorporat al Glossari de jardineria i paisatgisme i al Cercaterm una selecció de la terminologia continguda en aquestes normes.