Valoració terminològica

Els diccionaris que el TERMCAT ofereix a la consulta pública (propis o externs, i nous o ampliats) es valoren prèviament a la publicació. L’objectiu és garantir als usuaris la qualitat lingüística dels diccionaris, l’adequació als estàndards metodològics i la compleció terminològica.

Durant el 2022 s’han valorat vuit diccionaris posats de nou a consulta pública o ampliats i, com a resultat de la valoració, s’hi han fet accions de compleció i millora. D’aquests diccionaris avaluats, tres són diccionaris nous del TERMCAT, quatre més són ampliacions de diccionaris també del TERMCAT i un és un diccionari d’elaboració externa publicat al Cercaterm.

Les valoracions es fan segons aquesta mateixa tipologia: en els diccionaris nous propis es comprova l’adequació del conjunt als criteris del TERMCAT, en les ampliacions de diccionaris propis es tenen en compte sobretot les àrees temàtiques i els termes afegits i en els diccionaris externs s’avalua l’adequació als criteris terminològics generals però no als específics del TERMCAT.

Finalment, durant aquest any també s’han atès les valoracions de tres diccionaris externs per a una possible incorporació al web del TERMCAT.