Gestió del personal

Aquest any, s’ha aplicat l’increment del 2 % corresponent en les retribucions d’acord amb la Llei 1/2021, de 29 de desembre de 2021 i l’1,5% addicional d’acord amb l’article 23 del Reial Decret llei 18/2022, de 18 d’octubre.

A banda, d’acord amb l’Acord de Govern de 8 de febrer de 2022, s’ha fet efectiu el pagament d’un complement de productivitat corresponent als anys 2022 i 2021. L’import s’ha calculat en funció de l’avaluació de l’acompliment, la categoria i el temps treballat.

Condicions laborals

Durant l’any s’han dut a terme les accions següents:

 • Adquisició de material informàtic que havien quedat pendents de l’any anterior, per facilitar el teletreball.
 • Continuïtat de les activitats de control i vigilància de la salut per a cadascun dels llocs de treball:
  - Actualització del protocol d’actuació per a la prevenció de riscos laborals associats a la Covid.
  - Oferiment de passar un reconeixement mèdic de caràcter voluntari a tots els treballadors.
  - Accions de manteniment de l‘immoble (revisió dels extintors, les alarmes del local i els aparells d’aire condicionat).
 • Actualització del Pla de prevenció ordinari i reunions de seguiment de prevenció.
 • Seguiment dels tràmits per a l’adhesió del personal laboral del Centre al VI Conveni dels Laborals de la Generalitat.

Formació del personal

Durant l’any, 19 persones han fet algun tipus de formació. Això s’ha concretat en 33 accions formatives orientades al desenvolupament de les tasques de cadascun dels llocs de treball, formació en teletreball i en llengua catalana.

Llengua i terminologia

 • Curs català suficiència 3
  Consorci per a la Normalització Lingüística
  Durada: 45 h
  Assistència: Marcos Urbina
  En línia, del 10 de gener al 16 de març
 • Jornada sobre Llengua Catalana al Sistema Universitari i de Recerca
  Generalitat de Catalunya .Departament de Recerca i Universitats
  Durada: 2 h
  Assistència: Jordi Bover i Marta Grané
  Recinte Modernista Sant Pau (Barcelona)/En línia, 28 de gener
 • El català, reptes i propostes. El futur de la llengua àmbit per àmbit
  Generalitat de Catalunya
  Durada: 13 h
  Assistència: Cristina Bofill, Jordi Bover, Elisabeth Casademont, Sandra Cuadrado, Xavier Fargas, Glòria Fontova, Marta Grané, Pilar Hernández, M. Antònia Julià, Anna Llobet, Dolors Montes, Maria Navas, Joan Rebagliato, Marta Sabater, Montse Serra, Mariona Torra i Henar Velàzquez
  Palau Marc (Barcelona)/en línia, 12 i 13 de maig
 • XIX Jornada de la SCATERM: “La terminologia a peu de carrer. Reptes després de quaranta anys de normalització lingüística”
  Societat Catalana de Terminologia
  Durada: 7 h
  Assistència: Jordi Bover, Cristina Bofill, Xavier Fargas, Marta Grané, Pilar Hernández, M. Antònia Julià, Dolors Montes, Joan Rebagliato i Montse Serra
  En línia, 26 de maig
 • 64a sessió Web. Català digital
  Generalitat de Catalunya
  Durada: 0,5 h
  Assistència: Pilar Hernández, M. Antònia Julià i Anna Llobet
  En línia, 7 de juliol
 • El català als videojocs: una partida per guanyar
  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
  Durada: 1,5 h
  Assistència: Marta Grané
  En línia, 12 de juliol
 • Jornada Llengües, salut i crisis: més enllà de la COVID
  Escola d’Administració Pública de Catalunya
  Durada: 5,15 h
  Assistència: Montse Serra
  EAPC, 28 de setembre
 • 30è Col·loqui lingüístic de la Universitat de Barcelona
  Universitat de Barcelona
  Durada: 9 h
  Assistència: Xavier Fargas
  Universitat de Barcelona, 11 de novembre
 • Usos socials del català. El català en la comunicació de la ciència
  Institut d’Estudis Catalans
  Durada: 2 h
  Assistència: M. Antònia Julià
  Seu Institut d’Estudis Catalans, 23 de novembre
 • Presentació pública de les incorporacions al DIEC del 2022
  Institut d’Estudis Catalans
  Durada: 1,5 h
  Assistència: Xavier Fargas i Maria Navas
  Seu Institut d’Estudis Catalans, 28 de novembre

Direcció estratègica i qualitat

 • Tendències en Societat de la Informació i el Coneixement Sessió 1. Amor per l’aprenentatge
  Centre d’Estudis Jurídics i Informació Especialitzada
  Durada: 1,5 h
  Assistència: Maria Navas
  En línia, 14 de febrer
 • Jornada sobre gestió d’agendes i grups d’interès
  Escola d’Administració Pública de Catalunya
  Durada: 1,5 h
  Assistència: Jordi Bover i Sandra Sànchez
  En línia, 1 de març
 • 60a sessió Web. Governar dades per viure millor
  Generalitat de Catalunya
  Durada: 0,5 h
  Assistència: Pilar Hernández
  En línia, 10 de març
 • 61a sessió Web. Què entenem per Ecosistema de la Governança Pública
  Generalitat de Catalunya
  Durada: 0,5 h
  Assistència: Pilar Hernández
  En línia, 7 d’abril
 • 51è Espai de Gestió del Coneixement: Promoure la curiositat per navegar la complexitat
  Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada
  Durada: 1 h
  Assistència: Pilar Hernández
  En línia, 17 de maig
 • 52è Espai de Gestió del Coneixement: Activa la teva ment: estratègies des de la neuroeducació
  Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada
  Durada: 1 h
  Assistència: Pilar Hernández
  En línia, 21 de setembre
 • 66a sessió Web. Visualitzar per entendre i decidir
  Generalitat de Catalunya
  Durada: 0,5 h
  Assistència: Pilar Hernández
  En línia, 3 de novembre

Gestió econòmica

 • Sessió tancament 2021 Pangea
  Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
  Durada: 2 h
  Assistència: Cristina Fernández i Clara Giralt
  En línia, 17 de gener
 • IVA i sector públic: sectors diferencials i deducció per béns d’inversió
  Secretaria d’Hisenda
  Durada: 1,5 h
  Assistència: Clara Giralt
  En línia, 7 d’abril
 • Jornada per a nous usuaris del Registre Electrònic de Licitadors (RELI)
  Escola d’Administració Pública
  Durada: 3 h
  Assistència: Cristina Fernández
  En línia, 26 d’abril
 • Comptabilitat pressupostària bàsica
  Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
  Durada: 4 h
  Assistència: Cristina Fernández i Clara Giralt
  En línia, 28 i 30 de juny
 • Formació del projecte del desplegament de l’eina del GEEC (Gestor Electrònic de Contractació)
  Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
  Durada: 11 h
  Assistència: Cristina Fernández i Clara Giralt
  En línia, 12, 15, 19 i 26 de setembre i 3 d’octubre

Prevenció de riscos laborals

 • Formació per a la supervisió del teletreball per a personal del sector públic
  Generalitat de Catalunya
  Durada: 8 h
  Assistència: Cristina Bofill, Sandra Cuadrado, Cristina Fernández, Glòria Fontova, Marta Grané, Pilar Hernández, Dolors Montes, Maria Navas, Montse Serra, Mariona Torra, Marcos Urbina i Henar Velàzquez
  En línia, del 27 de juny al 8 de juliol
 • Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere
  Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Departament d’Empresa i Treball. Generalitat de Catalunya
  Durada: 3 h
  Assistència: Sandra Sànchez
  En línia, 28 de novembre

Tecnologia i innovació

 • Migració al núvol
  IDSAT
  Durada: 30 h
  Assistència: Albert Lago i Marcos Urbina
  En línia, del 18 de gener al 26 d’abril
 • 63a Sessió Web ACTIC per a uns ciutadans i uns professionals digitals?
  Generalitat de Catalunya
  Durada: 0,5 h
  Assistència: Pilar Hernández, Anna Llobet i Maria Navas
  En línia, 2 de juny

Eines ofimàtiques i de gestió

 • Formació en bases de dades jurídiques accessibles per ATRI
  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
  Durada: 1 h
  Assistència: Mariona Torra
  En línia, 4 de febrer
 • Sessió Koha
  Orex
  Durada: 0,75 h
  Assistència: Albert Lago i Mariona Torra
  En línia, 23 de setembre
 • Formació PICA (tramitador genèric, e-tauler)
  Departament de Cultura
  Durada: 3 h
  Assistència: Clara Giralt i Sandra Sànchez
  En línia, del 18 de gener al 26 d’abril

Comunicació

 • Catalunya a l’avantguarda en biomedicina: de la genòmica a la teràpia gènica i cel·lular
  Fundació Esteve
  Durada: 2 h
  Assistència: M. Antònia Julià
  Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 4 de maig
 • 62a Sessió Web: ‘Transparentem la digitalització o no juguem’
  Generalitat de Catalunya
  Durada: 0,5 h
  Assistència: Jordi Bover, Pilar Hernández i M. Antònia Julià
  En línia, 5 de maig
 • HEALTHCOM’22. Comunicació, terminologia i salut. L’evolució del coneixement en salut, un repte per a la comunicació i el llenguatge
  Iulaterm (Universitat Pompeu Fabra)
  Durada: 6 h
  Assistència: M. Antònia Julià
  Auditori Roc Boronat, 138, Barcelona, 19 de maig