Organització

Consell de Direcció

President
Francesc Xavier Vila Moreno
Secretaria General de Política Lingüística

Vicepresidenta
M. Teresa Cabré Castellví
Institut d'Estudis Catalans

Secretari
Jordi Bover i Salvadó
TERMCAT

Mila Segarra i Neira
Institut d'Estudis Catalans

Marta Xirinachs i Codina (fins al juny)
Elvira Riera Gil (a partir de setembre)
Departament de Cultura

Xavier Roger i Anglada
Departament d'Empresa i Coneixement

Andreu Freixes i González (a partir de març)
Departament d'Educació

Xavier Quinquillà i Durich
Departament d'Empresa i Coneixement

Josep Madorell i Bonora (fins al febrer)
Pilar Martínez i López (a partir de març)
Consorci per a la Normalització Lingüística

Consell Supervisor

Presidenta
M. Teresa Cabré i Castellví
Secció Filològica
Institut d'Estudis Catalans

Andreu Domingo Valls
Institut d'Estudis Catalans

Pere Montalat Buscató
Institut d'Estudis Catalans

Jordi Bover i Salvadó
TERMCAT

Joan Rebagliato i Nadal
TERMCAT

Secretaria
Dolors Montes i Pérez
Marta Sabater i Berenguer
TERMCAT

A proposta de la presidenta del Consell Supervisor i del director del TERMCAT són assessors adscrits del Consell Supervisor:

Joan Nunes Alonso
Doctor en Geografia

Carles Riera Fonts
Doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Farmàcia i Teologia

A proposta del president de la Secció Filològica i del director del TERMCAT són assessors geolingüístics del Consell Supervisor:

Maria Josep Cuenca i Ordiñana
Doctora en Filologia Catalana

Ramon Sistac i Vicén
Doctor en Filologia Catalana

Joan Veny i Clar
Doctor en Filologia Catalana