Gestió terminològica

Procés transversal dins l’activitat del TERMCAT que té un doble objectiu: d’una banda, prestar suport a la creació, la recuperació i l’arxivament de repositoris dins les bases de dades del Centre, fonamentalment durant les fases d’elaboració i difusió de continguts, i, d’una altra banda, vetllar pel manteniment dels continguts d’aquests repositoris i per la seva gestió integrada, prestant una atenció especial a les dades terminològiques de consulta pública.

Dades de consulta pública

Cercaterm

El Cercaterm és un cercador de consulta gratuïta de tot el conjunt de fitxes terminològiques que el TERMCAT posa a disposició pública. Consulta els diccionaris terminològics del Centre i productes cedits per altres organismes de referència.

Dades de consulta pública. Cercaterm

 

Contribucions externes

Aquest any el TERMCAT ha continuat treballant en la línia del treball col·laboratiu per incloure en les bases de dades del Centre fitxes terminològiques de qualitat elaborades per altres organismes i particulars, amb la voluntat de cobrir els buits de terminologia detectats en les bases de dades públiques del TERMCAT i, fonamentalment, per anar teixint una xarxa de col·laboració amb altres sectors implicats en terminologia catalana.

Nombre de fitxes noves de procedència externa (2019-2022)

 

Distribució de les fitxes per procedència 2022