Comunicació interna

La comunicació interna al TERMCAT s’articula especialment al voltant de l’aplicació informàtica Yammer, una xarxa que permet compartir informació del dia a dia de l’activitat de cadascun dels membres de l’organització, i també informació externa.

També són una via de comunicació interna i de formació del personal de l’organització els tallers interns, que permeten presentar-hi projectes, intercanviar opinions i plantejar dubtes i comentaris sobre maneres de treballar.

Aquest any 2022 se n’han dut a terme 15, la majoria dels quals en format híbrid, amb personal a la seu del TERMCAT i personal connectat des de casa. S'hi han tractat aspectes diversos del treball terminològic com ara aspectes metodològics, l'activitat del Servei de Consultes, l'activitat de normalització o el seguiment de les xarxes socials; també, la casuística dels projectes que s'han publicat durant l'any. Igualment, altres aspectes transversals com ara la planificació dels projectes, el tractament de la producció nova o qüestions de recursos humans vinculades als projectes en curs.

A banda d’això, el personal del Centre duu a terme reunions en què es debaten aspectes de caràcter laboral i organitzatiu, convocades i coordinades pels representants sindicals.