Recerca

En el TERMCAT la Recerca està subordinada a la producció terminològica. D’una banda, manté permanentment actualitzada la metodologia, amb la intenció que doni coherència i sistematicitat al treball dels terminòlegs i faciliti als usuaris la consulta de les fitxes terminològiques; de l’altra, promou la difusió en espais especialitzats dels diccionaris elaborats i de les qüestions suscitades en l’activitat terminològica.

Metodologia i criteris

Corpus metodològic

S’ha fet públic al web del TERMCAT el corpus de criteris metodològics que regula internament el treball terminològic del centre, de manera que ara ja és accessible a tots els usuaris interessats a consultar-lo. A més, s’han elaborat cinc criteris nous (per exemple, sobre les nomenclatures científiques).

Igualment, s’ha començat a treballar internament en un nou corpus de criteris lingüístics per al treball terminològic, amb relació sobretot al llenguatge científic.

Diccionari de criteris terminològics

En aquest diccionari, que permet consultar públicament la solució donada a qüestions terminològiques plantejades al TERMCAT i els motius que hi han portat, s’han afegit onze fitxes i se n’han revisat dues més. Per exemple, s’hi han afegit comentaris sobre els diversos tipus de prediccions meteorològiques segons el període de temps que cobreixen i sobre la diferència en esports entre planter, plantilla i pedrera.

Textos de comunicació especialitzada


53 contribucions: 51 articles publicats i 2 comunicacions presentades en congressos


Entre les comunicacions especialitzades que s’han exposat o publicat en espais o mitjans externs destaquen, per les reflexions sobre qüestions metodològiques, lingüístiques, criteriològiques o comunicatives relacionades amb el treball terminològic, les contribucions següents:

Mitjans especialitzats amb què col·laborem periòdicament:

Mitjans especialitzats amb què hem col·laborat  puntualment:

  • EAPC Blog. Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • GimbernatRevista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya; Universitat de Barcelona; Societat Catalana d’Història de la Medicina
  • Theknos. Revista del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consells editorials o de redacció en què participem:

En el Catàleg de Publicacions es detallen els articles amb participació del TERMCAT publicats durant l’any 2022.

En l’apartat Jornades i congressos es detallen les contribucions presentades en jornades i congressos durant l’any 2022.