Formació

El TERMCAT organitza i imparteix sessions de presentació de l’activitat terminològica a petició d’institucions acadèmiques, de centres de recerca, de col·lectius o d’organismes vinculats al foment de la llengua catalana en els diversos àmbits d’especialitat amb l’objectiu de donar a conèixer la metodologia i els criteris aplicats al treball terminològic, i els serveis i recursos disponibles per a la consulta i la producció de terminologia en català.

Col·labora amb les universitats i els centres d’ensenyament, mitjançant l’acollida d’estudiants en pràctiques, l’assessorament a alumnes que elaboren treballs de recerca relacionats amb la terminologia i la realització de presentacions sobre els diversos aspectes aplicats al treball terminològic.

També acull la visita i estada de professionals de centres de recerca i d’organismes vinculats a la terminologia per donar-los a conèixer les línies de treball del centre, compartir coneixements i intercanviar experiències.

Sessions de formació


18 sessions de formació


Universitats

Universitat Pompeu Fabra
Grau en Traducció i Interpretació

Universitat Autònoma de Barcelona
Grau de Filologia Catalana

Universitat de València
Grau en Filologia Catalana

Centres d’Educació Secundària

IES Flos i Calcat (Barcelona)
Cicle formatiu Documentació i Administració Sanitàries

IES El Calamot (Gavà)
Batxillerat. 2n curs

Altres organismes

Hospital de Mollet del Vallès
Sessió sobre terminologia mèdica en català per a professionals de la salut

Acollida i formació d’estadants i col•laboradors


9 estudiants en pràctiques
11 sessions de formació a estudiants


Estudiants en pràctiques

Joana Navarro (febrer abril)
Grau en Llengua i Literatura Catalanes
Universitat Autònoma de Barcelona
Supervisora: Marta Sabater
Projecte: Terminologia dels llamps i dels fenòmens lumínics transitoris
Hores: 135
Modalitat: en línia

Clara Güell (febrer-abril)
Màster interuniversitari d'Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Universitat Autònoma de Barcelona
Supervisores: Dolors Montes
Projectes: elaboració de dossiers de normalització de termes procedents del Butlletí Recercat i del Servei de Consultes i buidatge de termes de l’obra El diccionari terminològic
Hores: 230
Modalitat: en línia

Laia Pujol (febrer-març)
Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades
Universitat Oberta de Catalunya
Supervisora: Montserrat Serra
Projecte: terminologia de l’àmbit de la puericultura
Hores: 125
Modalitat: en línia

Ana Oliveros (febrer-juny)
Grau de Multimèdia
Universitat Oberta de Catalunya
Supervisor: Xavier Fargas
Projecte: preparació d’imatges, animacions i infografies per a actuacions de comunicació i difusió
Hores: 300
Modalitat: semipresencial

Martí Romaguera (març-maig)
Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic
Universitat Autònoma de Barcelona
Supervisors: Marta Grané, Anna Llobet, Joan Rebagliato
Projectes: terminologia de les TIC, aparells i dispositius mèdics, additius alimentaris i esports d’hivern
Hores: 105
Modalitat: semipresencial

Laura Gállego (febrer-maig)
Postgrau d’Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials
Universitat de Barcelona
Supervisora: Sandra Cuadrado
Projecte: terminologia de l’àmbit de la violència masclista
Hores: 75
Modalitat: semipresencial

Marta Micaela Soria (juliol)
Grau en Traducció i Interpretació
Universitat de Salamanca
Supervisors: Elisabeth Casademont, Marta Grané, Dolors Montes, Maria Navas, Joan Rebagliato
Projectes: terminologia de l‘àmbit del dret processal, elaboració de fitxes terminològiques del projecte Guaita, terminologia de les TIC, reclassificació d’àrees temàtiques de termes d’alimentació i gastronomia i localització de criteris terminològics breus
Hores: 120
Modalitat: presencial

Albert Frigola (octubre 2022-gener 2023)
Grau en Interacció Digital i Multimèdia
Universitat Oberta de Catalunya
Supervisor: Xavier Fargas
Projecte: col·laboració en actuacions de comunicació i difusió de l’activitat terminològica
Hores: 300
Modalitat: semipresencial

Natàlia Fusté (octubre-novembre)
Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades
Universitat Oberta de Catalunya
Supervisores: Cristina Bofill, Marta Grané
Projecte: compleció de fitxes terminològiques del servei de Consultes i de l’àmbit de les plataformes digitals
Hores: 125
Modalitat: semipresencial

Sessions de presentació i formació a estudiants

El TERMCAT col·labora amb els tutors acadèmics dels centres d’educació secundària i les universitats que ho sol·liciten impartint sessions de formació o oferint informació relacionada amb aspectes concrets de la metodologia del treball terminològic.

Anna Martínez Villanueva
IES de Viladecavalls
Sessió sobre el tractament dels manlleus en català

Lola Cuadrado
IES Vila de Gràcia
Sessió sobre terminologia de la emergència climàtica

Estades de recerca

En el marc del conveni de col·laboració entre el TERMCAT i l’Institut de la Llengua Eslovena, Fran Ramovš Institute ZRC SAZU, Mojca Žagar, cap de la Secció de Terminologia d’aquesta institució ha dut a terme una estada de recerca al TERMCAT durant el mes de juliol.